PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ATrần Thị Luyên
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Hương Giang
3Tiếng Việt2APhạm Thị Hương
4Tiếng Việt2BNguyễn Thị Thêu
5Tiếng Việt2CBùi Thị Thanh Miện
6Tiếng Việt3APhạm Thị Nhung
7Tiếng Việt3BPhạm Thị Thu Thủy
8Tiếng Việt3CBùi Thị Thủy
9Tiếng Việt4AHà Thị Thía
10Tiếng Việt4BĐặng Thị Thu Phương
11Tiếng Việt5APhạm Văn Giang
12Tiếng Việt5BPhạm Thị Lương
13Tiếng Việt5CNguyễn Thị Ngát