PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Quang Nguyên
   Sinh ngày: 08/08/2008  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Phạm Hữu Dũng
   Sinh ngày: 04/01/2008  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Lường Thị Hoài Thu
   Sinh ngày: 26/08/2008  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Hậu Lộc - Thanh Hóa
   Thành tích:     Đạt Giải Ba hội thi Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Đàm Đức Anh
   Sinh ngày: 09/09/2007  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Khuyến khích giải Toán trên Internet cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Phạm Ngọc Hà
   Sinh ngày: 10/03/2007  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Khuyến khích hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Lê Thị Thanh Huyền
   Sinh ngày: 28/02/2007  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Khuyến khích hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Bùi Trà My
   Sinh ngày: 30/06/2007  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Ba hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh. Giải Nhất hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện. Đạt Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh qua mạng cấp Huyện. Giải khuyến khích giải Toán trên Internet cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Lê Phương Thùy
   Sinh ngày: 19/11/2007  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Khuyến khích hội thi Viết chữ đẹp cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Mai Hương
   Sinh ngày: 06/12/2007  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Quang Hưng - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh qua mạng cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Huy Khánh
   Sinh ngày: 02/03/2007  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Hoàng Hanh - Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt Giải Nhì môn Tiếng Anh qua mạng cấp Huyện. Giải Nhì giải Toán trên Internet cấp Huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
12345