PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00805  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 2; Tập 2Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00804  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 2; Tập 2Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00803  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 2; Tập 2Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00802  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 2; Tập 1Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00801  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 2; Tập 1Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00800  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 2; Tập 1Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00799  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Toán 1; Tập 2Nguyễn Hùng Quangsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00798  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Toán 1; Tập 2Nguyễn Hùng Quangsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00797  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Toán 1; Tập 1Nguyễn Hùng Quangsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00796  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Toán 1; Tập 1Nguyễn Hùng Quangsách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00795  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 1; Tập 2Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00794  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 1; Tập 2Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00793  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 1; Tập 1Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00792  Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Tiếng Việt 1; Tập 1Đặng Thị Kim Ngasách nghiệp vụ Trong kho
STN-00380 1000 câu đố IQ rèn luyện trí tuệ Đố hay đoán giỏiMạnh ĐứcSách Thiếu nhi Trong kho
12345678910...