PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
Công văn về việc đánh giá xếp loại CB, GV, Nhân viên, năm học 2012-2013 08/05/2013 [HyperLink19]
Công văn của Hội chữ thập đỏ huyện Bình Giang về việc đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác Thanh thiếu niên CTĐ trong các trường học năm học 2012 – 2013. 08/05/2013 [HyperLink19]
  Mẫu bản kê khai thành tích đề nghị Khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 06/05/2013 [HyperLink19]
  Công văn của Công Đoàn giáo dục huyện V/v Khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 06/05/2013 [HyperLink19]
Công văn triệu tập tập huấn KĐCLGD tại Sở GD. Thành phần: Hiệu trưởng các trường Tiểu học. Thời gian: từ 7h ngày 10/5/2013. Địa điểm: Tại Hội trường B Sở GD&ĐT 06/05/2013 [HyperLink19]
Công văn triệu tập họp giáo viên cốt cán chuẩn bị cho ra đề kiểm tra định kì cuối năm. 25/04/2013 [HyperLink19]
Công văn Số: /PGD&ĐT – GDTH V/v Hướng dẫn nghỉ ngày Lễ 30/4; 01/5 và kế hoạch thực hiện dạy bù chương trình 23/04/2013 [HyperLink19]