PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch Hội giảng - Hội thi GVG trường đợt 20/11 năm học 2011 - 2012 26/11/2011 [HyperLink19]
2 Kế hoạch Thi Viết chữ đẹp cấp trường đợt 1 năm học 2011 - 2012 26/11/2011 [HyperLink19]
3 Kế hoạch Thi kể chuyện cấp trường đợt 1 năm học 2011 - 2012 26/11/2011 [HyperLink19]
4 Kế hoạch tổ chức giao lưu Hiệu trưởng giỏi cấp huyện 05/12/2011 [HyperLink19]
5 Kế hoạch tổ chức chuyên đề cụm Tráng Liệt. 05/12/2011 [HyperLink19]
6 Kế hoạch tổ chức SHTT chào mừng ngày 22-12-2011 08/12/2011 [HyperLink19]
7 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và cấp huyện. 16/12/2011 [HyperLink19]
8 Kế hoạch KT CSVC đầu năm học 19/08/2012 [HyperLink19]
9 Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 19/08/2012 [HyperLink19]
10 Kế hoạch tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2012 - 2013 31/08/2012 [HyperLink19]
11 Biểu mẫu đăng kí thi đua đầu năm 13/09/2012 [HyperLink19]
12 Kế hoạch thực hiện công tác PCGD Tiểu học đúng độ tuổi năm học 2012 - 2013 của PGD. 23/09/2012 [HyperLink19]
13 Kế hoạch kiểm tra công tác PCGD Tiểu học đúng độ tuổi năm học 2012 - 2013 của PGD. 23/09/2012 [HyperLink19]
14 Kế hoạch tham dự Hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013. 13/10/2012 [HyperLink19]
15 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2012 - 2013 22/10/2012 [HyperLink19]
16 Kế hoạch thanh tra năm học 2012 - 2013 của Phòng GD 22/10/2012 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn kiểm tra định kì gữa kì I của PGD 15/11/2012 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 15/11/2012 [HyperLink19]
19 Thông tư số 01/2011/TT-BNVBan hành quy định về dạy thêm, học thêm. 15/11/2012 [HyperLink19]
20 Kế hoạch kiểm tra VSCĐ đợt I năm học 2012 - 2013 07/12/2012 [HyperLink19]
12