PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
QUẢN LÍ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013 Trần Minh Thái [HyperLink19]
2 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014 Trần Minh Thái [HyperLink19]
3 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Trần Minh Thái [HyperLink19]
4 Thông tư 32 về việc đánh giá, xếp loại học sinh bậc tiểu học Trần Minh Thái [HyperLink19]