PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
XEM VÀ IN THẺ THƯ VIỆN
 
30299421
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Phạm Thị HươngNữQuang Hưng- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
2Nguyễn Thị ThêuNữQuang Hưng- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
3Bùi Thị Thanh MiệnNữHưng Thái- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
4Trần Thị LuyênNữQuang Hưng- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
5Nguyễn Thị NgátNữNinh Hải- Ninh Giang - Hải DươngNinh Hải - Ninh Giang - Hải Dương
6Bùi Thị ThủyNữHồng Phúc- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
7Hà Thị ThíaNữTân Hương- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
8Nguyễn Thị Hương GiangNữAn Đức- Ninh Giang - Hải DươngAn Đức - Ninh Giang - Hải Dương
9Phạm Văn GiangNamNgũ Hùng- Thanh Miện - Hải DươngTân Quang - Ninh Giang - Hải Dương
10Phạm Thị NhungNữQuang Hưng- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
11Đặng Thị Thu PhươngNữTân Phong- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
12Phạm Thị LươngNữQuang Hưng- Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
13Hà ThànhNamTân Hương- Ninh Giang - Hải DươngTân Hương - Ninh Giang - Hải Dương
14Vũ Thị HoaNữVăn Hội- Ninh Giang - Hải DươngVăn Hội - Ninh Giang - Hải Dương
15Lê Thị HồngNữHoàng Hanh- Ninh Giang - Hải DươngAn Đức - Ninh Giang - Hải Dương
16Phạm Thị Thu ThủyNữHồng Đức- Ninh Giang - Hải DươngHồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
17Nguyễn Thị HàiNữVạn Phúc- Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
18Nguyễn Văn TúNamVăn Hội - Ninh Giang - Hải DươngAn Đức - Ninh Giang - Hải Dương
19Đào Duy ViệtNamNinh Hải- Ninh Giang - Hải DươngNinh Hải - Ninh Giang - Hải Dương
20Phạm Quang TuyênNamHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải DươngHoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương
21Bùi Thị PhiếnNữKiến Quốc - Ninh Giang - Hải DươngTân Hương - Ninh Giang - Hải Dương
22Vũ Thị HươngNữThanh Giang- Thanh Miện - Hải DươngThanh Giang- Thanh Miện - Hải Dương
Vũ Thị Hương