PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
THỐNG KÊ SỐ LẦN MƯỢN SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
18/04/20191 B18
18/04/20192 A20
18/04/20192 B19
17/04/20193 A20
17/04/20193 B20
08/04/20191 A19
08/04/20194 A17
08/04/20194 B21
08/04/20194 C20
08/04/20195 A20
12345678910...