PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
ẤN PHẨM CHƯA CÓ AI MƯỢN
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTTên ấn phẩmTên tác giảSố ấn phẩm
1Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 86Nguyễn Qúy Thao39
2Thơ Nỗi buồn của emPhạm Đức25
3Nàng tiên gạoTrần Hà24
4Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Giáo dục bảo vệ môi trường môn Mĩ thuật cấp Tiểu họcLê Tiến Thành20
5Tự nhiên xã hội 3Bùi Phương Nga19
6Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 130,131Vũ Kim Thủy19
7Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 132Vũ Kim Thủy19
8Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 134Vũ Kim Thủy19
9Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 135Vũ Kim Thủy19
10Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 133Vũ Kim Thủy18
11Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 118,119Vũ Kim Thủy18
12Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Giáo dục bảo vệ môi trường môn Khoa học cấp Tiểu họcLê Tiến Thành17
13Tự nhiên xã hội 2Bùi Phương Nga16
14Viên Ngọc ƯớcTrần Hà16
15Tự nhiên xã hội 1Bùi Phương Nga14
16Tiếng Việt 1 tập 1Đặng Thị Lanh14
17Mĩ thuật 4Ngô Thanh Hương14
18Tiếng Việt 1 tập 2Đặng Thị Lanh13
19Cứu vật vật trả ơnPhạm Ngọc Thuấn13
20Ôn luyện và kiểm tra toán lớp 2 tập 1 ( dành cho buổi học thứ 2, lớp học 2 buổi/ngày)Nguyễn Thị Ly Kha13
21Thơ Đường hoa cỏ( Phô tô)Nguyễn Việt Thanh13
22Tiếng Việt 3 tập 1Nguyễn Minh Thuyết13
23Tiếng Việt 3 tập 2Nguyễn Minh Thuyết12
24Vở Bài tập Tiếng Việt 3 tập 2Nguyễn Minh Thuyết12
25Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 171Vũ Kim Thủy12
26Âm nhạc 4Hoàng Long12
27Thực hành thủ công lớp 2Nguyễn Hữu Mạnh12
28Lịch sử và địa lý 4Nguyễn Anh Dũng11
29Lịch sử và địa lý 5Nguyễn Anh Dũng11
30Dạy văn cho học sinh tiểu họcHoàng Hòa Bình11
31Miếng Trầu kì diệuHoàng Khắc Huyên11
32Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 163+164Vũ Kim Thủy11
33Sự tích con dã tràngTrần Hà11
34Tiếng Việt 4 tập 1Nguyễn Minh Thuyết11
35Tiếng Việt 5 tập 1Nguyễn Minh Thuyết11
36Vở Bài tập Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Minh Thuyết11
37Tiếng Việt 4 tập 2Nguyễn Minh Thuyết10
38Vở Bài tập Tiếng Việt 3 tập 1Nguyễn Minh Thuyết10
39Tiếng Việt 2 tập 1Nguyễn Minh Thuyết10
40Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 87Nguyễn Qúy Thao10
41Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 88Nguyễn Qúy Thao10
42Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 89Nguyễn Qúy Thao10
43Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 90Nguyễn Qúy Thao10
44Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 91,92Nguyễn Qúy Thao10
45Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 93,94Nguyễn Qúy Thao10
46Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 102Nguyễn Qúy Thao10
47Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 97Nguyễn Qúy Thao10
48Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 98Nguyễn Qúy Thao10
49Thiết kế bài giảng Tự nhiện xã hội 3 tập 2Nguyễn Trại10
50Thơ Đường hoa cỏNguyễn Việt Thanh10
51Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 165+166Vũ Kim Thủy10
52Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 167Vũ Kim Thủy10
53Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 168Vũ Kim Thủy10
54Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 182Vũ Kim Thủy10
55Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 186Vũ Kim Thủy10
56Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 187+188Vũ Kim Thủy10
57Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 189+190Vũ Kim Thủy10
58Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 177+178Vũ Kim Thủy10
59Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 136Vũ Kim Thủy10
60Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 137Vũ Kim Thủy10
61Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 138Vũ Kim Thủy10
62Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 139,140Vũ Kim Thủy10
63Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 147Vũ Kim Thủy10
64Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 148Vũ Kim Thủy10
65Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 153,154Vũ Kim Thủy10
66Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 155Vũ Kim Thủy10
67Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 156Vũ Kim Thủy10
68Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 159Vũ Kim Thủy10
69Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 161Vũ Kim Thủy10
70Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 162Vũ Kim Thủy10
71Bài tập cuối tuần toán 1 tập 1Đỗ Trung Hiệu10
72Vở Bài tập Tự nhiên xã hội 1Đoàn Thị My10
73Tạp chí Thế Giới trong ta Số 456; Tháng 05 / 2016Đào Nam Sơn10
74Vở Bài tập toán 3 tập 1Đỗ Đình Hoan10
75Vở Bài tập toán 3 tập 2Đỗ Đình Hoan10
76Vở Bài tập toán 5 tập 2Đỗ Đình Hoan10
77Tập bài hát 2Hoàng Long10
78Kể chuyện đạo đức Bác HồLê Nguyên Cẩn10
79Vở Bài tập Tiếng Việt 1 tập 2Đặng Thị Lanh10
80Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hoàng Hanh tập 1 (1930-2007)Đảng bộ xã Hoàng Hanh10
81Khoa học 5Bùi Phương Nga10
82toan tuoi tho số 01 năm 2011 10
83Đạo đức 4Lưu Thu Thủy10
84Vở Bài tập đạo đức 4Lưu Thu Thủy10
85Tạp chí Thế Giới trong ta CĐ 115; Tháng 11 / 2011Nam Sơn9
86Tạp chí Thế Giới trong ta CĐ 116; Tháng 12 / 2011Nam Sơn9
87Tạp chí Thế Giới trong ta CĐ 117; Tháng 01 / 2012Nam Sơn9
88Vở bài tập Khoa học 5Bùi Phương Nga9
89Tập bài hát 3Hoàng Long9
90Toán 1Đỗ Đình Hoan9
91Bài tập cuối tuần toán 2 tập 1Đỗ Trung Hiệu9
92Tập bài hát 1Hoàng Long9
93Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 160Vũ Kim Thủy9
94Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 157Vũ Kim Thủy9
95Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 158Vũ Kim Thủy9
96Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 149Vũ Kim Thủy9
97Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 151,152Vũ Kim Thủy9
98Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 143Vũ Kim Thủy9
99Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 146Vũ Kim Thủy9
100Tạp chí Toán tuổi thơ dành cho cấp tiểu học số 126Vũ Kim Thủy9
12345678910...