PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
2 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
3 Dạy và học trong nhà trường 8 0
4 Toán học tuổi trẻ 9 72000
5 Sách giáo khoa Khối 5 10 186000
6 Sách giáo khoa Khối 4 11 203000
7 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
8 Vật lí tuổi trẻ 13 192000
9 Sách giáo khoa Khối 2 16 241000
10 Sách giáo khoa Khối 3 18 299700
11 sao mai 22 220000
12 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
13 Tạp chí giáo dục tiểu học 32 221000
14 Quản lý giáo dục 36 360000
15 Sách giáo khoa Khối 1 37 415300
16 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
17 Học trò cười 43 210010
18 Sách giáo dục và thư viện trường học 48 312000
19 Giáo Dục tiểu học 54 260500
20 Văn học và Tuổi trẻ 55 571000
21 Tài hoa trẻ 60 315100
22 Khoa Học giáo dục 65 685500
23 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
24 Tạp chí khoa học 72 1238000
25 Tạp chí thiết bị dạy học 84 1327500
26 Toán tuổi thơ 106 697000
27 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
28 Sách Pháp luật 125 10448500
29 Thế giới mới 142 1817600
30 Tạp chí thế giới mới 154 2084400
31 Dạy và học ngày nay 167 2191600
32 Tạp chí giáo dục 173 2717000
33 Sách đạo đức 188 2838100
34 Sách Tham khảo dùng chung 343 8584400
35 Tạp chí thế giới trong ta 396 6336000
36 sách nghiệp vụ 786 18249500
37 Sách giáo khoa 810 5697900
38 Sách tham khảo 838 18626600
39 Tạp chí toán tuổi thơ 847 6937000
40 Sách Thiếu nhi 959 7868400
 
TỔNG
7000
103984210