PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
2 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
3 Dạy và học trong nhà trường 8 0
4 Toán học tuổi trẻ 9 72000
5 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
6 Vật lí tuổi trẻ 13 192000
7 sao mai 22 220000
8 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
9 Tạp chí giáo dục tiểu học 32 221000
10 Quản lý giáo dục 36 360000
11 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
12 Học trò cười 43 210010
13 Sách giáo dục và thư viện trường học 48 312000
14 Giáo Dục tiểu học 54 260500
15 Văn học và Tuổi trẻ 55 571000
16 Tài hoa trẻ 60 315100
17 Khoa Học giáo dục 65 685500
18 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
19 Tạp chí khoa học 72 1238000
20 Tạp chí thiết bị dạy học 84 1327500
21 Toán tuổi thơ 106 697000
22 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
23 Sách Pháp luật 125 10448500
24 Thế giới mới 142 1817600
25 Tạp chí thế giới mới 154 2084400
26 Dạy và học ngày nay 167 2191600
27 Tạp chí giáo dục 173 2717000
28 Sách đạo đức 188 2838100
29 Sách Tham khảo dùng chung 298 7774400
30 Tạp chí thế giới trong ta 396 6336000
31 sách nghiệp vụ 786 18249500
32 Sách giáo khoa 810 5697900
33 Sách tham khảo 838 18626600
34 Tạp chí toán tuổi thơ 847 6937000
35 Sách Thiếu nhi 959 7868400
 
TỔNG
6863
101829210