PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
THỐNG KÊ SỐ LẦN TRẢ SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
29/05/20191 A19
29/05/20191 B18
29/05/20192 A20
29/05/20192 B19
29/05/20193 A20
29/05/20193 B20
29/05/20194 A17
29/05/20194 B21
29/05/20194 C20
29/05/20195 A20
12345678910...